Privacy

Privacy-verklaring 
Verzamelen van informatieDe informatie die wij verzamelen en opslaan tijdens het normale gebruik van de site moet ons helpen het gebruik van de site op te volgen en de verdere ontwikkeling van de site uit te bouwen. Hierbij worden geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzameld en/of opgeslaan.


Indien u contact met ons opneemt, kan het gebeuren dat wij informatie registreren 
(uw naam, postadres, e-mail adres, de aard van uw verzoek en eventueel nog andere gegevens) om aan uw vraag te kunnen voldoen.
Deze gegevens helpen ons u de nodige informatie te bezorgen.
U mag geen informatie over derden verstrekken zonder hun toestemming. 

Wanneer u ons uw persoonsgegevens overmaakt, gaat u ermee akkoord dat deze verwerkt worden in onze databanken.Waarvoor gebruikt de groep Van Marcke uw informatie ?Deze gegevens zijn bestemd voor de verkoop en de promotie van producten van 
de Groep Van Marcke.

Aan bezoekers die hun e-mailadres opgeven, wordt gevraagd of zij in de toekomst meer informatie of updates van ons of van onze site willen ontvangen. 
Enkel bezoekers die aangeven dat ze daar prijs op stellen, ontvangen daarna verdere informatie. 
Wij geven onze bezoekers de mogelijkheid om de ontvangst van e-mail of informatie op elk gewenst moment te beëindigen (opt-out).


Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u per gewone post informatie te sturen over aanbiedingen, (kortings)acties en andere informatie met betrekking tot ons productassortiment. 
Als klanten zich bv. online inschrijven voor een van onze catalogi of ons magazine, 
kunnen wij hun naam toevoegen aan de lijst van geadresseerden voor de desbetreffende catalogus en/of magazine.
U kunt steeds aangeven dat u in het vervolg geen informatie over ons productaanbod meer wenst te ontvangen (opt-out).


De groep Van Marcke gebruikt de informatie uit hun databestanden om met u te communiceren, en u met uw goedkeuring, op de hoogte te brengen van noviteiten via onze newsletter, catalogi en/of magazine en het genereren van statistieken betreffende website bezoeken.

Bewaren van persoonlijke gegevensWij hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan onze hoge beleidsnormen. 

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden bewaard in onze centrale databank. 
Deze databank is slechts toegankelijk voor bevoegde werknemers.
De gegevens die u verstrekt aan de groep Van Marcke worden op strikt vertrouwelijke basis behandelt. 
Uw informatie wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden.


In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen, eventuele verbeteringen te laten aanbrengen of te laten schrappen.

U kan hiervoor terecht op privacy@vanmarcke.be.

U erkent dat de aansprakelijkheid voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonsgegevens uitsluitend bij u berust. Externe websitesDe groep Van Marcke verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens veilig te stellen. Dit is niet noodzakelijk het geval met andere websites die u bezoekt, inclusief diegene waarnaar wij linken of die naar ons linken.

Deze privacyverklaring is slechts van toepassing op gegevens die door de groep 
Van Marcke worden verzameld, hetzij via de website of op een andere wijze. 

Wij raden u ten zeerste aan om de privacyverklaring van deze sites door te nemen vooraleer u uw persoonlijke gegevens doorgeeft.

De Groep Van Marcke behoudt zich het recht om haar Privacy verklaring op elk ogenblik te wijzigen. Indien dit gebeurt, posten wij een bericht over deze wijziging op onze website.

 

Meer info nodig?

Bezoek ons expertisecentrum in Zaventem of één van de Big Blue Points in je buurt.
Je kan ook meteen een afspraak maken met een Big Blue planner.

Of contacteer ons vrijblijvend.

Blijf op de hoogte

Schrijf in op onze nieuwsbrief: